Markéta HANUSOVÁ

Bakalářská práce

Úloha primární a sekundární prevence a její vliv na snížení výskytu onemocnění zubního aparátu u dětí mladšího školního věku

The role of primary and secondary prevention and its impact on reducing the occurence of teeth diseases of younger school age children
Anotace:
Tato bakalářská práce se skládá z části teoretické, která se zabývá anatomií a fyziologií dutiny ústní a informuje o parodontálním onemocnění dutiny ústní u dětí, dále pak patogenezí zubního kazu u dětí a následnou prevencí a terapií zubního kazu. Součástí teoretické části je také primární a sekundární prevence, která má velký vliv na snížení výskytu onemocnění zubního aparátu. Do primární prevence …více
Abstract:
This bachelor thesis comprises of theoretical part which refers to anatomy and physiology of the oral cavity and informs of children periodontal diseases of oral cavity. Furthermore it deals with the pathogenesis of children dental caries and subsequent prevention and therapy of the dental caries. The primary and secondary prevention, which has big influence on reduction of dental apparatus diseases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Michaela Pospíšilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUSOVÁ, Markéta. Úloha primární a sekundární prevence a její vliv na snížení výskytu onemocnění zubního aparátu u dětí mladšího školního věku. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0e6lvb 0e6lvb/2
29. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 5. 2013
Bulanova, L.
29. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.