Bc. Matúš Kravec

Bakalářská práce

Webové rozhraní pro systém virtuální kampaně ClodWar

Web Interface for ClodWar Virtual Campaign
Abstract:
The goal of this paper is to create web interface for ClodWar virtual campaign, for simulator IL-2: Cliffs of Dover. The purpose of this web interface is, to provide enough information to users, so they would be able to join fights within simulated war. This interface also provides interactive map showing current situation on battlefield and access to statistical data from campaign. This paper describes …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je vytvorenie webového rozhrania pre projekt vojnovej online kampane (virtuálnej vojny), pre simulátor IL-2: Cliffs of Dover. Účelom tohto webového rozhrania je poskytnúť používateľom dostatok informácii, aby sa dokázali efektívne zapojiť do bojov v rámci simulovanej vojny. Ďalej toto rozhranie poskytuje používateľom interaktívnu mapu zobrazujúcu aktuálnu situáciu na bojisku a prehľad …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Roman Stoklasa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Štěpka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky