Ing. Matěj Pluhař

Diplomová práce

Jednotný IDS pro Prahu a Středočeský kraj

United Integrated Transport System For Prague And Central Bohemia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou současných integrovaných dopravních systémů na území Prahy a Středočeského kraje, dále navrhuje vytvoření nového jednotného a jediného integrovaného dopravního systému na celém předmětném území a také metodiku na vyhledávání a řešení souběhů v rámci dopravní obsluhy území.
Abstract:
This diploma thesis analyzes the current integrated transport systems on the territory of Prague and Central Bohemia Region, also proposes the creation of a new single integrated transport system throughout the territory concerned, and also developed a methodology for finding and solving concurrence (concourse) within the transport service territory.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pluhař, Matěj. Jednotný IDS pro Prahu a Středočeský kraj. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy