Bc. Martin CINKA

Diplomová práce

Nakládání s odpady ze strojírenských výrob se zaměřením na společnost Wikov MGI a.s. Hronov, Zbečník

Waste management of engineering production, specialized in Wikov MGI a.s. Hronov, Zbečník
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Nakládání s odpady ze strojírenských výrob se zaměřením na společnost Wikov MGI a.s. Hronov, Zbečník" je zaměřena na veškeré úkony spojené s nakládáním s odpady této společnosti. Práce je rozdělena do několika částí. První část je teoretická. Je zaměřena na strojírenskou výrobu, materiály a technologie používané v tomto odvětví a na odpady vznikající v tomto oboru činnosti …více
Abstract:
The diploma thesis titled "Treatment with engineering waste production focused on the company Wikov MGI as Hronov, Zbečník" is directed at all acts related to waste management of the company. The work is divided into several parts. The first part is theoretical. It is focused on engineering production, materials and technologies used in this sector and the waste generated in this field of activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CINKA, Martin. Nakládání s odpady ze strojírenských výrob se zaměřením na společnost Wikov MGI a.s. Hronov, Zbečník. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí