Mgr. Bc. Lucie Šťastná

Diplomová práce

Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra s využitím Edukačně-hodnotícího profilu

Communication skills development in children with autistic spectrum disorders with the use of Educational Evaluation Profile
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace u dětí s poruchami autistického spektra. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti komunikace se zaměřením na narušené oblasti komunikace u dětí s poruchami autistického spektra. V práci je uveden přehled diagnostických metod zaměřených na komunikační dovednosti u žáků s poruchami autistického spektra, systém vzdělávání i péče o tyto …více
Abstract:
The diploma thesis deals with communication problems in children with autism spectrum disorders. In the theoretical part are defined basic terms from the field of communication focusing on disturbed areas of communication in children with autistic spectrum disorders. The thesis presents an overview of diagnostic methods focused on communication skills in pupils with autistic spectrum disorders, education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta