Lenka SKÁLOVÁ

Bakalářská práce

Diskriminace žen na trhu práce v České republice

Gender Discrimination in Labour Markets in the Czech Republic
Anotace:
Tématem bakalářské práce je diskriminace žen na pracovním trhu v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V první kapitole teoretické části je popisován trh práce a jeho segmentace. Druhá kapitola se zabývá nezaměstnaností, jejími typy, tím jak působí nezaměstnanost na člověka a historickým vývojem nezaměstnanosti žen a feminismu. Ve třetí kapitole je vysvětlován pojem …více
Abstract:
The topic of this bachelor´s work is discrimination of women on the Czech Labour Market. The work contents theoretical and empirical part. The Labour Market and its segmentation are described. The second chapter is dealed with unemployment, its types, the way how it affects on human and historical development of women´s unemployment and feminism. In the third chapter discrimination of women and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Ivan Bertl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKÁLOVÁ, Lenka. Diskriminace žen na trhu práce v České republice. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta