RNDr. Simona Littnerová

Bachelor's thesis

Mnohorozměrné statistické metody v hodnocení interakcí biologických společenstev a prostředí

Multivariate statistical methods in evaluating interactions of biological communities and environment
Abstract:
Náplní bakalářské práce bylo vytvořit přehled mnohorozměrných statistických metod, především metod hodnotících interakce biologických společenstev a prostředí. Uspořádání společenstev v prostředí souvisí s environmentálními gradienty, na něž je zaměřena většina metod vícerozměrné analýzy ekologických dat. Hlavním předmětem mého zájmu byly ordinační metody. Ordinační metody a jejich základní principy …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to create a summary of multivariate statistical methods, mainly methods evaluating interactions of biological communities and environment. The structure of biological assemblage is related with environmental gradients, on which most multivariate statistical methods of ecological data are specialized. The main aims of my interest were ordination methods. Ordination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta