Ing. Petr TIHLAŘÍK

Master's thesis

Ovládání laboratorního modelu robota Mindstorms NXT s využitím umělé inteligence - neuronových sítí

Control laboratory model Mindstorms NXT robot using artificial intelligence - neural networks
Abstract:
Práce se zabývá analýzou programování MINDSTORMS NXT robotů s vyuţitím neuronových sítí. V teoretické části jsou uvedeny moţnosti programování robotů pomocí různých programovacích jazyků, v praktické části je probráno řízení konkrétní neuronovou sítí.
Abstract:
This master thesis is focused to programming MINDSTORMS NXT robot using neural networks. The theoretical part introduces the possibility of robot programming using various programming languages. The practical part includes a robot control via neural network.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2010
Identifier: 15652

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TIHLAŘÍK, Petr. Ovládání laboratorního modelu robota Mindstorms NXT s využitím umělé inteligence - neuronových sítí. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe