Sylvie Vojtová

Bakalářská práce

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - zkoumání vybraných aspektů příprav festivalu

One World International Human Rights Documentary Film Festival - investigating chosen aspects of how the festival is prepared
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vybrané aspekty příprav lidskoprávního festivalu Jeden svět. Jedním z vybraných aspektů, na které je práce zaměřena, je programování festivalu a následná příprava marketingové kampaně. Následuje část, která přibližuje proces přenesení festivalu Jeden svět z Prahy do dalších zapojených měst v České republice. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem tyto …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on chosen aspects of the organisational process of the Human Rights Film Festival One World. One of the chosen aspects is the programming of the festival and sequential cooperation, as well as the preparation of the marketing campaign. The following part of the thesis focuses on expanding the festival One World from Prague to other cities in the Czech Republic. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adéla Dědová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/twywc/