Theses 

Motivace, bariéry a možnosti využití vzdělávání seniorů na Akademii třetího věku – Simona Zetková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Simona Zetková

Bakalářská práce

Motivace, bariéry a možnosti využití vzdělávání seniorů na Akademii třetího věku

Motivation, Barriers and the Possibilities of Application Seniors Education at the Third Age Academy

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vzděláváním seniorů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy, které souvisí se stárnutím a stářím. Objasňujeme problematiku celoživotního vzdělávání seniorů. Specifikujeme formy vzdělávání seniorů. V praktické části je popsán kvantitativní výzkum, ve kterém zjišťujeme motivaci, bariéry v dalším vzdělávání a v čem spatřují senioři přínos studia

Abstract: The bachelor thesis deals with the education of seniors. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part defines concepts related to aging and old age. We clarify the issues of lifelong learning for seniors. We specify forms of seniors' education. The practical part describes quantitative research in which we find motivation, barriers to further education and what the seniors see as the contribution of study.

Klíčová slova: stáří, motivace, bariéry, senior, vzdělávání seniorů, možnosti vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Včelařová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48571 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Zetková, Simona. Motivace, bariéry a možnosti využití vzdělávání seniorů na Akademii třetího věku. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:12, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz