Simona Zetková

Bakalářská práce

Motivace, bariéry a možnosti využití vzdělávání seniorů na Akademii třetího věku

Motivation, Barriers and the Possibilities of Application Seniors Education at the Third Age Academy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním seniorů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy, které souvisí se stárnutím a stářím. Objasňujeme problematiku celoživotního vzdělávání seniorů. Specifikujeme formy vzdělávání seniorů. V praktické části je popsán kvantitativní výzkum, ve kterém zjišťujeme motivaci, bariéry v dalším vzdělávání a v čem spatřují …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the education of seniors. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part defines concepts related to aging and old age. We clarify the issues of lifelong learning for seniors. We specify forms of seniors' education. The practical part describes quantitative research in which we find motivation, barriers to further education and what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Včelařová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zetková, Simona. Motivace, bariéry a možnosti využití vzdělávání seniorů na Akademii třetího věku. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe