Eliška Prístupná

Bachelor's thesis

Ciele programu Erasmus

Goals of Erasmus programme
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Erasmus program and its objectives. The aim of this work is to analyze the effect of Erasmus and the selection of participants to the program. In the theoretical part of the thesis we will clarify the importance of Erasmus foreign mobility in relation to the European Union and focus on the characteristics of its objectives. The work then deals with the overall evaluation …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá programom Erasmus a jeho cieľmi. Cieľom práce je analyzovať efekt Erasmu a selekciu účastníkov do programu. V teoretickej časti práce si ozrejmíme význam zahraničnej mobility Erasmus v súvislosti s Európskou úniou a zameriame sa na charakteristiku jeho cieľov. Práca sa následne zaoberá celkovým hodnotením programu a poukazuje na efekty Erasmus mobility z pohľadu literatúry …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2020
  • Supervisor: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy