Bc. Luisa Pavlíková

Bakalářská práce

Recykliteratura – tvorba na pomezí literatury a výtvarného umění

Recycling literature
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá recykliteraturou (RCL), nově vzniklou tvorbou stojící na pomezí literatury a výtvarného umění. RCL se skládá ze dvou složek, vizuální a verbální, jež se rovnocenně podílejí na konstituci významu díla. Práce je rozčleněna do tří kapitol; první popisuje genezi RCL, pravidla jejího vzniku a také současné podoby a způsoby, jakými se prezentuje svému příjemci. Druhá …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on recycling literature (RCL) which is a new artwork, balancing on the boundary of literature and fine art. RCL consists of two layers: the visual layer and the verbal layer. Both of them are participating in the formation of the meaning equally. This thesis is divided into three chapters. The first chapter describes RCL and the way how it is created. It also shows methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Kuběnský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma