Polina Krasavina

Bakalářská práce

Difficulties and opportunities of the development of trade relations between Russia and the EU

Problémy a příležitosti rozvoje obchodních vztahů mezi Ruskem a EU
Anotace:
Rusko a Evropská Unie jsou významnými obchodními partnery již téměř 25 let od podpisu Dohody o Partnerství a Spolupráci v roce 1997. Přesto v průběhu celé historie jejich partnerství mezi partnery vznikaly četné neshody, které ovlivnily jejich oboustranný obchod. Ve své bakalářské práci zkoumám vliv geopolitické nestability na obchod mezi Ruskem a EU. Kapitola 1 poskytuje informace o historickém vývoji …více
Abstract:
Russia and the European Union have been important trade partners for almost 25 years, since they signed the Partnership and Cooperation Agreement in 1997. Nevertheless, throughout the whole history of their partnership numerous disagreements have arisen between the partners, which affected their biliteral trade. In my bachelor thesis I examine the impact of geopolitical instability on trade between …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Ilya Bolotov
  • Oponent: Dominik Kohut

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85930