Michala Štibingerová

Bakalářská práce

Gender problematika na trhu práce

Set of Gender Problems connected with Labour Market
Anotace:
Tato práce je tvořena teoretickou a praktickou části. Teoretická část bakalářské práce se zaobírá problematikou rovností mužů a žen na trhu práce. Především situacemi na trhu práce, které jsou upravovány legislativou České republiky, OSN a EU. Mezi tyto situace patří přijímání do zaměstnání, odměňování a přístupy k rozhodování. Dále bakalářská práce charakterizuje genderované organizace a organizace …více
Abstract:
This bachelor thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals with issues of gender equality in the labour market. Especially the labour market situations, which are regulated by Czech legislation and legislation of OSN and EU. These situations include recruitment, remuneration and approaches to decision making. The bachelor thesis also describes gendered organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Jaroslava Sedláková
  • Oponent: Irena Steinhauserová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21395