Ing. Jan Kubín

Diplomová práce

Personální činnost v podnicích silniční nákladní dopravy

Personnel activities in companies engaged in road haulage industry
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice personální činnosti v podnicích působících v silniční nákladní dopravě. V práci jsou popsány jednotlivé personální činnosti a jsou zde vysvětleny hlavní pojmy týkající se tohoto tématu. V následující části se práce zabývá analýzou personální činnosti u vybraných firem v oblasti nákladní dopravy, která je zpracována na základě realizovaného dotazníkového šetření …více
Abstract:
This diploma thesis deals with issue of personnel activities in companies operating in road haulage industry. The thesis describes individual personnel activities and explains the main terms related to this topic. In the following part the thesis deals with the analysis of personnel activities in the field of road haulage industry in selected companies which is processed on the basis of realized questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Morkus

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubín, Jan. Personální činnost v podnicích silniční nákladní dopravy. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera