Bc. Libor SOVA

Diplomová práce

Sklady pro skladování použitého i čerstvého paliva čtvercového typu (reaktory typu EPR, AP1000 a ost.)

Stores for storage of spent and new fuel square type (reactors type EPR, AP1000 and others)
Anotace:
Tato diplomová práce přináší popis základních typů skladů pro skladování použitého a čerstvého paliva čtvercového typu. Tato práce se zabývá převážně sklady pro reaktory typu EPR. Jsou zde popsány hlavní funkce a požadavky na tyto zařízení. Tato práce přináší základní informace o analýze kritičnosti. Byl proveden tepelný výpočet a návrh mříží pro skladování vyhořelého paliva pro reaktor typu EPR.
Abstract:
This diploma thesis brings the description of basic types storage facilities for storage spent and new fuel square type. This thesis occupy especially with storage facilities for reactors type EPR. There are described main functions and requirements for these facilities. This thesis brings basic information about criticality analysis. The thermal analysis and design of underwater fuel storage rack …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011
Identifikátor: 43227

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Zdebor, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOVA, Libor. Sklady pro skladování použitého i čerstvého paliva čtvercového typu (reaktory typu EPR, AP1000 a ost.). Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní