Bc. Petr HOCH

Diplomová práce

Lokalizace částečných výbojů v izolaci MKP kondenzátorů

Partial Discharge localization in MKP capacitors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou částečných výbojů v průchodkových sestavách MKP kondenzátorů a ověřením metody lokalizace částečných výbojů v nádobě MKP kondenzátoru. Teoretická část obsahuje popis základních druhů kondenzátorů se zaměřením na metalizované polypropylenové kondenzátory a technologii jejich výroby. Dále obsahuje popis typů částečných výbojů, jejich vlivů na izolaci, metody detekce …více
Abstract:
Master thesis deals with the analysis of partial discharges in bushing assemblies of the MKP capacitors and verification an acoustic partial discharges localization method in the case of MKP capacitor. The theoretical part describes the basic types of capacitors with a focus on metallized polypropylene capacitors and technology of their production. It also contains description of the types of partial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Josef Pihera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOCH, Petr. Lokalizace částečných výbojů v izolaci MKP kondenzátorů. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/