Theses 

The assessment of the impacts of European institutions activities in the Forestry and Nature Conservation in the Republic of Ghana – Bc. Bismark Cudjoe

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Bismark Cudjoe

Diplomová práce

The assessment of the impacts of European institutions activities in the Forestry and Nature Conservation in the Republic of Ghana

The assessment of the impacts of European institutions activities in the Forestry and Nature Conservation in the Republic of Ghana

Anotace: ABSTRAKT V této práci byla z hlediska PR zkoumána činnost neziskových organizací Evropské unie v Ghaně, zaměřených na lesnictví a ochranu přírody. Na výzkumu se podílely různé metody, jak kvalitativní a kvantitativní. V rámci kvalitativního přístupu výzkumu, byly primární údaje shromážděny prostřednictvím nestrukturovaných dotazníků na dřevařské i nedřevařské lesnické společnosti. Rozhovory byly získány z klíčových informátorů, jako například soukromé těžební společnosti a také byly dotazovány okrajové lesní společnosti. V rámci kvantitativního přístupu výzkumu byla sekundární data shromážděna pomocí obsáhlé analýzy organizačních tiskových zpráv institucí z EU, dále pak rozhovorů ve všech institucích a také analýza různých médiálních zdrojů a zpravodajství. Nakonec byl výzkum doplňen o informace z knih, vědeckých časopisů a článků nebo úředních dokumentů. Z dotazníků, rozhovorů a zaměřených skupinových diskusí vyplývá, že taktika a strategie PR může být použita jako nástroj k posílení vzdělávání, k řešení krizí v lesích, k posílení místního zapojení do prostředí, k podpoření programů na obživu ekosystému a nakonec i k odhalení neefektivity a byrokracie ve státním sektoru lesního hospodářství, a tím přispět ke zlepšení trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Abstract: ABSTRACT EU Forest and Conservation NGOs activities in Ghana from the perspective of public relations has been investigated. The methodology involved mixed research methods (qualitative and quantitative). Under the qualitative research approach, primary data were collected through unstructured questionnaires from the wood base and non-wood base small-scale forest enterprises, interviews were solicited from key informants including private logging companies and finally, forest fringe communities were visited and interviewed. Under the quantitative research approach, secondary data were collected through content analysis of EU institutions organisational press release, and an in-depth interview was conducted among all investigated institutions, content analysis of media houses was also collected to understand the sources of their news articles. Finally, official bulletins, published thesis, books, research articles, and journals were also consulted and used as a secondary data source for this research study. The result emanated from the administered questionnaires, in-depth interviews and focused group discussions reveals that public relations strategies and tactics can be used as a tool to enhance conservation education, manage forest crisis, empower local involvement, support livelihood programs and finally help reveal inefficiencies and bureaucracies in the state forestry sector, thereby contributing to sustainable forest management.

Klíčová slova: Ghana, lesnictví, ochrana přírody, práce s veřejnost, tropical rainforest, EU

Keywords: Nature Conservation, Public Relations, Forestry, Ghana, EU

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52529 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52529/priloha/44044 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 01:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz