Bc. Martina Kopková

Bakalářská práce

Lidová kultura a sochařství: případ Polián

Folk culture and scuplture: the case of Polián
Anotace:
Práce pojednává o bukovanské sochařské sérii Václava Poliána, o jejích vlastnostech a tzv. lidovosti. Metodou je metonymie: na příkladu charakteristických žánrových rysů Poliánovy série je nabídnuto hypotetické zobecnění pro všechny podobné případy. První část práce explikuje pojmy lidová kultura a lidové umění, na příkladech vymezuje jejich hranice i vztah k umění kanonickému. Část druhá je zaměřena …více
Abstract:
The thesis deals with the Bukovany sculptural series by Václav Polián, its characteristics and so-called folkness. The method used is metonymy: a hypothetical generalization for all similar cases is offered on the example of characteristic genre features of Polián's series. The first part of the work explicates the concepts of folk culture and folk art, using examples to define their boundaries and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta