Theses 

Rozhodovací činnost českých soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení – Mgr. Vladimír Foldyna

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Vladimír Foldyna

Diplomová práce

Rozhodovací činnost českých soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení

Decision-Making of Czech Courts in Relation with the Arbitration

Anotace: Cílem práce je poukázat na specifika rozhodčího řízení, která je třeba zohlednit při činnosti českých státních soudů, a poskytnout ucelený přehled jednotlivých soudních řízení ve věcech týkajících se rozhodčího řízení, zrušení rozhodčích nálezů, uznávání a výkonu rozhodčích nálezů před českými soudy. Práce nejprve v obecné rovině řeší otázku rozhodovací činnosti českých státních soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení a snaží se poukázat základní specifika rozhodčího řízení, která by měla být soudy v jejich činnosti ve věcech tykajících se rozhodčího řízení respektována. Přitom se snaží poukázat i na některé problémy existující v souvislosti s rozhodovací činností českých soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení. Následně práce rozebírá jednotlivá soudní řízení ve věcech týkajících se rozhodčího řízení, zrušení rozhodčích nálezů, uznávání a výkonu rozhodčích nálezů před českými soudy, a to i se zdůrazněním funkce, kterou v jednotlivých řízeních státní soudy plní. V závěru jsou shrnuty hlavní problémy, které se vyskytují při rozhodovací činnosti českých soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení, a jsou nastíněny některé možné legislativní změny do budoucna.

Abstract: My thesis focuses on various features of arbitration as Czech courts view them. Further, my thesis analyses significant parts of the arbitration proceedings such as setting aside of arbitral awards, recognition and enforcement of arbitral awards. I am also addressing the issue of Czech courts not respecting the specific nature of arbitration. In relation to this issue, I am exploring the current problems faced by Czech courts in their decision-making. Subsequently, I am discussing a variety of legal topics relating to arbitration, setting aside of arbitral awards, recognition and enforcement of arbitral awards with emphasis to the functions of individual proceedings argued before Czech courts. To summarize, my thesis focuses on the main problems that may be repeatedly found in the jurisprudence of Czech courts directly related to arbitration as well as outlining possible legislative changes in the future.

Klíčová slova: rozhodčí řízení, rozhodčí smlouva, arbitrabilita, rozhodce, stálý rozhodčí soud, soud, civilní řízení, občanské soudní řízení, rozhodčí nález, zrušení rozhodčího nálezu, výkon rozhodčího nálezu, exekuční řízení, spotřebitel, spotřebitelský spor, Arbitration, Arbitration Agreement, Arbitrability, Arbitrator, Permanent Arbitral Court, Court, Civil Proceedings, Arbitral Award, Setting Aside an Arbitral Award, Enforcement of Arbitral Award, Execution Proceedings, Consumer, Consumers Dispute

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz