Mgr. Michal Diviš, Ph.D.

Disertační práce

Osobnostní rozvoj jako změna sebepojetí účastníků seberozvojové skupiny

Personal development as a change in self-concept of participants' personal development
Anotace:
Hlavní záměr disertační práce je naplňován prostřednictvím čtyř hlavních pilířů. Prvním z nich je termín osobnostní rozvoj, na který lze pohlížet z mnoha rozličných perspektiv. Naším hlavním východiskem se stala teorie C. R. Rogerse, který osobnostní rozvoj pojímá především jako změnu sebepojetí. Druhým pilířem se stala práce s malou sociální skupinou, která poskytuje osobnostnímu rozvoji v našem pojetí …více
Abstract:
The main objective of this dissertation is built on four major pillars. The first pillar being the term personal development which can be regarded from a variety of perspectives. In our case it is based mainly on the theory of C. R. Rogers, who approaches personal development primarily as a change in self-concept. The second respective pillar is work with a small social group, which provides stimulating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
  • Oponent: PhDr. David Kuneš, Ph.D., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Klinická psychologie

Práce na příbuzné téma