Bc. Ivana KOVAŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Poskytování paliativní péče u seniorů v sociálních službách

Providing palliative care for older people in social services
Anotace:
Cíl: Cílem této práce bylo zjistit a porovnat potřeby seniorů v jejich přirozeném sociálním prostředí a v prostředí pobytového zařízení sociálních služeb a zjistit, zda nenaplněné potřeby mají vliv na výskyt deprese u seniorů. Metodika: Pro výzkum byly zvoleny dva standardizované dotazníky: GDS - Škála deprese pro geriatrické pacienty (Geriatric depression scale), zjišťující u seniorů míru deprese …více
Abstract:
Objective: The aim of this study was to determine and compare needs of seniors in their family environment and needs of seniors living in residential sanitary facilities, to find if unfulfilled needs affect the incidence of depression of seniors. Methodology: For the research two standardized questionnaires were selected : GDS - Depression Scale for Geriatric Patients (Geriatric Depression Scale), …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013
Zveřejnit od: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAŘÍKOVÁ, Ivana. Poskytování paliativní péče u seniorů v sociálních službách. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta