Vojtěch ŠVARC

Bakalářská práce

Marketingový plán tematicky zaměřeného Café Baru "PlayCafé"

Marketing plan of thematically oriented Café Bar "PlayCafé"
Anotace:
Cílem bakalářské práce je sestavení marketingového plánu pro kavárensko-barový podnik, který je tematicky situovaný dle počítačových a jiných her.První část práce je spojena s teoretickými poznatky z oblasti marketingu služeb, hostinských zařízení a dále poznatky ohledně tvorby marketingového plánu.Druhá část je analytickou částí, která se skládá z několika analýz a dotazníkového šetření, na jejichž …více
Abstract:
The point of my Bachelor thesis is to build a marketing plan for a café-bar company which is thematicaly situated according to computer games and the others.THe first part of my work is connected with theoreticall knowledge from a marketing service, catering facilities and so knowledge about creating a marketing plan.THe second part is an analytical par, consisting of several analyzes and questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Jánská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVARC, Vojtěch. Marketingový plán tematicky zaměřeného Café Baru "PlayCafé" . Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management