Bc. Miroslava Zábranská

Bachelor's thesis

Analytické využití merkurimetrie

Analytical applications of mercurimetry
Abstract:
Bakalářská práce navrhuje variantu merkurimetrického stanovení halogenidů a pseudohalogenidů v minerálních či odpadních vodách. Na stanovení se využívá odměrný roztok dusičnanu rtuťnatého za použití indikátoru nitroprussidu sodného nebo difenylkarbazonu. Merkurimetrie umožňuje vizuální a fotometrické stanovení halogenidů a pseudohalogenidů. Z důvodu vytvoření zákalu při použití nitroprussidu sodného …more
Abstract:
The Bachelor Thesis proposes variant of mercurimetric determination of halides and pseudohalides in drinking or waste water. Mercury nitrate standard solution is used for determination while sodium nitroprusside or diphenylcarbazon served as indicator. Mercurymetry enables visual and photometrical determination of halides and pseudohalides. Nephelometry has also been used for determining of halides …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta