Bc. Miroslava Zábranská

Bachelor's thesis

Analytické využití merkurimetrie

Analytical applications of mercurimetry
Anotácia:
Bakalářská práce navrhuje variantu merkurimetrického stanovení halogenidů a pseudohalogenidů v minerálních či odpadních vodách. Na stanovení se využívá odměrný roztok dusičnanu rtuťnatého za použití indikátoru nitroprussidu sodného nebo difenylkarbazonu. Merkurimetrie umožňuje vizuální a fotometrické stanovení halogenidů a pseudohalogenidů. Z důvodu vytvoření zákalu při použití nitroprussidu sodného …viac
Abstract:
The Bachelor Thesis proposes variant of mercurimetric determination of halides and pseudohalides in drinking or waste water. Mercury nitrate standard solution is used for determination while sodium nitroprusside or diphenylcarbazon served as indicator. Mercurymetry enables visual and photometrical determination of halides and pseudohalides. Nephelometry has also been used for determining of halides …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedúci: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta