Bc. Miroslava Zábranská

Bakalářská práce

Analytické využití merkurimetrie

Analytical applications of mercurimetry
Anotace:
Bakalářská práce navrhuje variantu merkurimetrického stanovení halogenidů a pseudohalogenidů v minerálních či odpadních vodách. Na stanovení se využívá odměrný roztok dusičnanu rtuťnatého za použití indikátoru nitroprussidu sodného nebo difenylkarbazonu. Merkurimetrie umožňuje vizuální a fotometrické stanovení halogenidů a pseudohalogenidů. Z důvodu vytvoření zákalu při použití nitroprussidu sodného …více
Abstract:
The Bachelor Thesis proposes variant of mercurimetric determination of halides and pseudohalides in drinking or waste water. Mercury nitrate standard solution is used for determination while sodium nitroprusside or diphenylcarbazon served as indicator. Mercurymetry enables visual and photometrical determination of halides and pseudohalides. Nephelometry has also been used for determining of halides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie