Bc. Michaela Pešková

Diplomová práce

Strategie zaměstnavatele v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Strategy of employers in employing persons with disabilities
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zodpovědět na otázku, jakou strategii uplatňuje vybraná organizace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem výzkumu je analyzovat, jakou konkrétní strategii vybraná organizace volí, aby pružně reagovala na podmínky nastavené vnitřním i vnějším organizačním prostředím. Pomocí analýzy dat jsou popsány konkrétní opatření, cíle a důvody pro strategická rozhodnutí …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to answer the question of what strategy is applied by selected organization in the field of employment of persons with disabilities. The aim of the research is to analyze the specific strategy chosen by the selected organization to respond flexibly to the conditions set by both the external and internal organizational environment. Using the data analysis, specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií