Bc. Gabriela Junková

Diplomová práce

Komparativní analýza studijních programů sportovních fakult na Univerzitě Sophia Antipolis a na Masarykově univerzitě

Comparative analysis of study programs of sports faculties at University Sophia Antipolis and Masaryk University
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je srovnání vybraných aspektů studia sportovních fakult na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Sophia Antipolis v Nice. Zaměřila jsem se na komparaci vzdělávacích oborů Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy v Brně a na školství a vzdělávání v oblasti tělovýchovy a sportu. Práci jsem zaměřila následující komparativní kritéria: objem studia podle …více
Abstract:
The main objective of this thesis is the comparison of selected aspects of the study of sports faculties at Masaryk University in Brno and the University of Nice Sophia Antipolis. I have focused on comparing the educational teaching of physical education for elementary and secondary school in Brno and Education in the field of physical education and sport in Nice. I chose the following comparative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
  • Oponent: Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií