Bc. Hana Laskafeldová

Bakalářská práce

Efekt tréninku nádechových svalů u pacienta s hrudní míšní lézí

Efect inspiratory muscle training by thoracic spinal cord injury
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků k tréninku dýchacích svalů u pacientů s míšní lézí a zhodnocení efektu tréninku nádechových svalů u pacientů s míšní lézí v oblasti hrudní páteře s dechovou pomůckou Threshold® IMT. V současnosti není oproti zahraničí, kde jsou již publikované randomizované studie na toto téma, v České republice tento typ tréninku ve velké míře rozšířen. V …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is summarization of the existing knowledge about inspiratory muscle training within patiens with spinal cord injury and assessment of inspiratory muscle training with Threshold® IMT within patients with thoracic spinal cord injury. This type of training isn´t very current these days in Czech republic, however there are randomized studies abroat about this topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Žurková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií