Michaela Ciompová

Diplomová práce

Zavedení nových metod do účetnictví obcí v souvislosti s reformou účetnictví státu

Introduction of New Methods into Accounting of Municipalities in Context of the State Accounting Reform
Anotace:
Diplomová práce zpracovává téma: Zavedení nových metod do účetnictví obcí v souvislosti s reformou účetnictví státu. Cílem této diplomové práce je popsat změny v účetnictví obcí v důsledku účetní reformy veřejných financí. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky, definice účetnictví a charakteristika obcí a legislativní požadavky upravující tuto oblast. V praktické části této práce je provedena …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic „Introduction of New Methods into Accounting of Municipalities in Context of the State Accounting Reform“. The aim of this diploma thesis is to describe changes in municipal accounting consequent on accounting reform of public finance. The first part of this work is concerned with the theoretical knowledge, the definition of accounting and the charakteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Jana Hakalová
  • Oponent: Jiří Mlýnek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava