Bc. Václav WALDMANN

Diplomová práce

Kondenzační parní turbína s jaderným reaktorem IV. generace (návrh kondenzační parní turbíny pro jadernou elektrárnu se superkritickým vodním reaktorem IV. generace)\nl{}- úloha pro 1 studenta

Condensing steam turbine with nuclear reactor IV. generation
Anotace:
V této práci je zpracována potřebná teoretická část k úspěšné realizaci návrhu kondenzační parní turbíny. Práce obsahuje návrh tepelného výpočtu cyklu, konstrukční návrh a pevnostní výpočet vnitřního VT tělesa kondenzační parní turbíny pro Superkritický vodní reaktor IV. generace.
Abstract:
Theoretical part is processed for successful realization of the proposal of condensing steam turbine. This work contains thermodynamic calculation of the turbine operation, structural proposal and the strength calculation of the HP inner casing for condensing steam turbine for Supercritical water reactor IV. generation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Štěch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WALDMANN, Václav. Kondenzační parní turbína s jaderným reaktorem IV. generace (návrh kondenzační parní turbíny pro jadernou elektrárnu se superkritickým vodním reaktorem IV. generace)\nl{}- úloha pro 1 studenta. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.