Ing. Lenka Kárová

Bachelor's thesis

Aplikační možnosti public relations ve vybrané firmě

Application possibilities of public relations in the selected company
Abstract:
Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na téma public relations neboli vztahy s veřejností, ve firmě Unipetrol a.s. Budu se zde zabývat PR strategiemi této společnosti, jejími plány a cíly. Chtěla bych také poukázat na rozdíl mezi interní a externí formou PR. Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit přínos public relations pro řízení firmy ve skupině Unipetrol. Abych dokázala konkrétně formulovat …more
Abstract:
In my dissertation, I want to focus on public relations in the company Unipetrol a. s. I will discuss PR strategies of the company, their plans and objectives. I would also like to point out the differences between internal and external forms of PR. The main objective of the thesis was to reveal benefits of public relations for the company's management within the Unipetrol group. In order to specifically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Martina Sedláková
  • Reader: Ing. Vladimíra Ilievová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication