Bc. Dana Jašková

Diplomová práce

Využití metody VOKS na základní škole speciální

The Picture Exchange Communication System - PECS
Anotace:
JAŠKOVÁ, D. "Využití metody Výměnného obrázkového komunikačního systému na základní škole speciální". Diplomová práce. Brno: MU, 2010, 87 s. Tato diplomová práce se zabývá problematikou využívání náhradního komunikačního systému u jedinců se souběžným postižením více vadami. Teoretická část vymezuje pojmy, týkající se těžkého zdravotního postižení a popisuje vzdělávání u těchto žáků. Dále vysvětluje …více
Abstract:
JAŠKOVÁ, D. „Utilization of Picture Exchange Communication System at a Special Primary School“, Diploma thesis. Brno: MU, 2010, 87 p. The thesis deals with the problems of using an alternative communication channel with individuals with parallel multiple handicap. The theoretical part defines terms concerning serious handicaps. It describes educational possibilities and conditions for education of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta