Martina KOCÁBKOVÁ

Diplomová práce

Návrh místní komunikace k nové zástavbě domů v lokalitě "U Vodních zdrojů" (obec Olešnice).

Project of the local road to the new house-building in the locality "U Vodních zdrojů" (the village Olešnice).
Anotace:
Úkolem mé práce je vypracování dvou variant studie místní komunikace, která bude vytvářet spojení k nové zástavbě domů v lokalitě {\clq}U Vodních zdrojů`, v obci Olešnice. Vhodnější variantu jsem dopracovala do stadia dokumentace pro vydání stavebního povolení. Trasa je volena tak, aby zajistila obslužnost dané lokalita a aby zemní práce byly minimílní. Při návrhu jsem respektovala platné normy a technické …více
Abstract:
The aim of my work is to study two variants of local road that will create links to the new house-building in the locality "U Vodních zdrojů", in the village Olešnice. I have worked out the preferable alternate into the stadium of documentation for building licence. The route is chosen to ensure accessibility of the site and to minimize earthwork. In the project, I respected the norms and technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009
Identifikátor: 8934

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Málek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCÁBKOVÁ, Martina. Návrh místní komunikace k nové zástavbě domů v lokalitě "U Vodních zdrojů" (obec Olešnice).. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta