Mgr. David Havelka

Diplomová práce

Skupinové terapeuticko-edukační programy pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra

A group therapeutic-educational programs for siblings of children with autism spectrum disorders
Anotace:
Předmětem diplomové práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, zda rodiče sourozenců dětí s poruchami autistického spektra (PAS) vědí o existenci skupinových terapeuticko-edukačních programů pro sourozence dětí s PAS, zda je po takovémto typu programů v naší zemi poptávka a také jakou podobu programu (z hlediska organizace a obsahu) by rodiče případně poptávali. Teoretická část nastiňuje …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to determine, via a questionnaire survey, whether parents of siblings of children with autism spectrum disorders (ASD) have any awareness about the existence of group therapeutic-educational programs, if there is any demand in our country for such type of programs, and what form of program (in terms of its organization and content) would parents eventually demand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta