Theses 

Provedení strategické analýzy a návrh strategie vybraného podniku – Lada Zemanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Lada Zemanová

Bakalářská práce

Provedení strategické analýzy a návrh strategie vybraného podniku

Realization of Strategic Analysis and Strategy Proposal of a Selected Company

Anotace: Provedení strategické analýzy a návrh strategie vybraného podniku. Cílem práce je rozebrání teorie o strategickém řízení firmy a její následné aplikování na firmu. Díky této analýze by podnik měl schopen vidět své silné i slabé stránky. A rozhodnout se na tomto základě kam povedou jeho další cíle, jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Díky těmto cílům by společnosti měla být dosáhnout trvalé konkurenční výhody.

Abstract: Realization of Strategic Analysis and Strategy Proposal of a Selected Company. The aim is the dismantling of the theory of strategic management of the company and its subsequent application to the company. Thanks to this analysis, the company should be able to see their strengths and weaknesses. And decide on this basis which will further its goals, both short and long term. With these goals, companies should be to achieve sustained competitive advantage.

Klíčová slova: Teoretická vymezení strategické analýzy, PESTLE, SWOT, 4C, návrh strategie, strategické řízení, finanční analýza

Keywords: The theoretical definition of strategic analysis, PESTLE, SWOT, 4C, strategy proposal, strategic management, financial analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Terezie Bartusková
  • Oponent: Štěpánka Staňková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz