Mgr. Andrea Odehnalová

Bakalářská práce

České a německé ženské učitelské spolky v Brně v 2. polovině 19. století

Czech and German Women's Teacher's Associations in Brno in the Second Half of the 19th Century
Anotace:
Pro historii žen a ženského hnutí má tzv. „dlouhé“ 19. století nesporný význam. Cílem této bakalářské práce je podat nástin situace českého a německého ženského učitelského spolkového života v Brně v 2. polovině 19. století. Povolání učitelky s jeho specifiky bylo jedna z mála, které mohla žena vykonávat. Spolky učitelek se snažily zlepšit postavení ženy jako učitelky v právním, hospodářském i sociálním …více
Abstract:
The so called „long“ 19th century has a big importance for history of women and women’s movement. The goal of this bachelor thesis is to illustrate the situation of Czech and German women’s teachers‘ assosiation life in Brno in the second half of 19th century. The job of a teacher with its specifications was one of the few a woman could practise. The teachers‘ associations tried to improve the status …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta