Josef Valach

Bachelor's thesis

Dopravní obslužnost na Moravskotřebovsku

Transport services of the Moravská Třebová region
Abstract:
V práci bude provedena analýza dopravní obslužnosti Moravské Třebové a přilehlých obcí železniční osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Na základě analýzy budou navrženy změny v dopravní obslužnosti veřejnou dopravou v oblasti Moravskotřebovska.
Abstract:
The work will analyze the transport service of Moravská Třebová and adjacent municipalities by rail passenger transport and public transport. Based on the analysis, changes in public transport services in the area of the Moravská Třebová region will be proposed.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Matěj Pluhař

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Valach, Josef. Dopravní obslužnost na Moravskotřebovsku. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems