Ing. Petr DOLEŽEL

Disertační práce

Návrh algoritmu řízení námoku surových kůží

Control algorithm for soaking raw hides
Anotace:
Disertační práce se zabývá řízením procesu odsolování surových kůţí. Vzhledem k tomu, ţe staţená kůţe nemůţe být ihned pouţita pro zpracování v koţeluţnách, je nezbytné tuto surovinu na nutnou dobu konzervovat. Pokud ke konzervaci kůţe nedojde, enzymatický systém koţních kapalin a mikrobiální činnost výrazně zhorší kvalitu a vlastnosti kůţe. Konzervování se provádí několika způsoby a jedním z nich …více
Abstract:
The goal of this doctoral thesis is to find a new approach to the raw hide soaking and desalting process. Raw hides and skins have to be conserved before their usage in tannery industry. Without conservation the enzymatic system degrades hides, so that the hide loses the quality. The common way of the conservation is the conservation with salt. Conserved hides are not usable for direct processing. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2011
Zveřejnit od: 10. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽEL, Petr. Návrh algoritmu řízení námoku surových kůží. Zlín, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 3. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika