Mgr. Jan KLEČKA

Disertační práce

The role of species traits in predator-prey interactions and food web structure

The role of species traits in predator-prey interactions and food web structure
Anotace:
Tato práce se zabývá rolí vlastností druhů v interakcích predátor-kořist a ve struktuře potravních sítí. Provedl jsem laboratorní experimenty s dravým vodním hmyzem a jeho kořití za účelem odhalení vlastností určujících kdo žere koho v drobných stojatých vodách. Také jsem se zaměřil na možnost zahrnutí pozorované závislosti interakcí predátor-kořist na tělesné hmotnosti do existujících modelů potravních …více
Abstract:
This thesis deals with the role of species traits in predator-prey interactions and food web structure. I conducted laboratory experiments with predatory aquatic insects and their prey to reveal the traits determining who eats whom in small standing waters. I also focused on the possibility of incorporating the observed dependence of predator-prey interactions on body mass into existing food web models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2012
Zveřejnit od: 20. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 27. 2. 2013
 • Vedoucí: doc. Ing. David Boukal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEČKA, Jan. The role of species traits in predator-prey interactions and food web structure. Č. Bud., 2012. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0fspcm 0fspcm/2
27. 2. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 2. 2013
Bulanova, L.
28. 2. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.