Theses 

Islamský fundamentalismus a změny bezpečnostního dilematu a bezpečnostní úrovně - případová studie Itálie a Španělsko – Martin Bajer

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Martin Bajer

Bachelor's thesis

Islamský fundamentalismus a změny bezpečnostního dilematu a bezpečnostní úrovně - případová studie Itálie a Španělsko

Islamic fundamentalism and changes of security dilemma and security level – case studies Italy and Spain

Abstract: Cílem bakalářské práce je navrhnout změny politik a opatření Evropské unie, včetně prevence v oblasti bezpečnosti vyvolaných změnou hrozeb a rizik ze strany islámských fundamentalistických skupin. Práce analyzuje současný vývoj bezpečnostní politiky Evropské unie v oblasti islámského terorismu a následně navrhuje opatření ke změně bezpečnostní úrovně Evropské unie pomocí případových studií Itálie a Španělska.

Abstract: Bachelor Thesis suggests the change of politics and measures of European union including security prevention devoloped by the change of threats and risks from islamic fundamentalist groups. Thesis analyzes the development of European union security politics in islamic terrorism and suggests measures to change European union security levels using case studies of Italy and Spain.

Keywords: Islámský fundamentalismus, extremismus, terorismus, Evropská unie, Itálie, Španělsko, bezpečnost, bezpečnostní dilema, migrace

Keywords: security, security dilemma, terrorism, migration, Islamic fundamentalism, extremism, European union, Italy, Spain

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52760 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 15:45, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz