Ing. Yan Budaev

Bakalářská práce

Factors affecting logistics operations

Factors affecting logistics operations
Anotace:
Moje bakalářská práce zkoumá distribuční logistikou podniku Zásilkovna.cz, kde momentálně pracuji. Teoretická část mé bakalářské práce se zabývá se základními koncepty logistiky, jejími rozdělení a faktory, které ovlivňují logistické operace. Praktická část navrhuje optimalizaci tras a inovace v distribuci.
Abstract:
My bachelor thesis analyse the distribution logistics of the company Zásilkovna.cz, where I currently work. The theoretical part of my bachelor thesis deals with basic concepts of logistics, its divisions and factors that are affecting logistics operations. The practical part proposes the route optimization and inovation in distribution.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: Simon Gordon Smith

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní