Roman Body

Bakalářská práce

Trestné činy spojené s užíváním návykové látky

Criminal offenses associated with the use of addictive substances
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři problematiku trestných činů, které jsou spojené s užíváním nebo jiným nakládáním s návykovými látkami. Zprvu se budu zabývat vývojem návykových látek na našem území, pojmu návyková látka, členění návykových látek a právní úpravě tzv. drogových deliktů, které jsou upraveny v hlavě VII zákona č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku. Dále v této práci budu pojednávat …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to bring the readers of crime issues that are related to the use or other manipulation of addictive substances. At first I will deal with the development of addictive substances on our territory, the concept of addictive substance, drug addiction and the legal regulation of so-called drug offenses, which are regulated by Title VII of Act No. 40/2009 Coll., Criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Burianová
  • Oponent: Silvie Gajdošíková, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.