Bc. Ivan Fašánek

Bachelor's thesis

Miestne poplatky a správne konanie o nich

Local fees and the administrative proceedings about them
Abstract:
The first chapter of this bachelor`s work named Local fees and the administrative proceedings about them explains subject of the fee and defines concept such is taxpayer, formation of the fee duty, rate of charge and briefly describes history of development of local fees until the year of 2004. Second chapter explains administrative proceedings, procedural principles, subject of the administrative …viac
Abstract:
Prvá kapitola bakalárskej práce s názvom Miestne poplatky a správne konanie o nich sa zaoberá predmetom poplatku, charakterizuje pojmy ako poplatník poplatku, vznik poplatkovej povinnosti, sadzba poplatku, ohlásenie a stručne opisuje históriu vývoja miestnych poplatkov do roku 2004. Druhá kapitola všeobecne rozoberá pojmy správne konanie, procesné zásady, subjekty správneho konania, charakterizuje …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: JUDr. Marian Korytiak
  • Oponent: JUDr. Tomáš Abel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Práce na příbuzné téma