Bc. Nhu Quynh Nguyenová

Bakalářská práce

Identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků a jejich souvislost s řízením vztahů se zákazníky

The identification of customer’s needs, requirements and expectations for customer relationship management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou identifikace potřeb, přání a očekávání zákazníka a propojeností s řízením vztahů se zákazníky. Práce má dva cíle. Prvním cílem je posouzení spokojenosti zákazníků vybraného hotelu s celkovým ubytováním a nabídkou služeb. Druhým cílem je vytvoření návrhů a doporučení ke zvýšení celkové spokojenosti zákazníků. V rámci bakalářské práce je provedeno vlastní dotazníkové …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with a topic of identification of needs, requierements and expectations of customers and its connection to a customer relationship management. The thesis have two objectives. The first objective is of the thesis is to examine the chosen hotel’s customers satisfaction with overal accommodation and provided services. The second objective of the thesis is suggesting possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní