Ing. Jana Pašáková

Diplomová práce

Analýza primární emise akcií v podmínkách českého kapitálového trhu

Initial public offering in the Czech Republic and its analysis
Abstract:
The diploma thesis “Initial public offering in the Czech Republic and its analysis” presents an inside of understanding and characteristic of initial public offering as well as description of the offering through Czech capital market. The aim of the thesis is to evaluate current state, identify gaps leading to failure of realization of IPO in Czech Republic, and to propose possible solutions. There …více
Abstract:
Diplomová práca „Analýza primární emise akcií v podmínkách českého kapitálového trhu“ predkladá pohľad na chápanie a charakteristiku primárnej emisie akcií ako aj popis tejto emisie na českom kapitálovom trhu. Cieľom práce je zhodnotiť súčasný stav, identifikovať nedostatky vedúce k nerealizovaniu IPO v Českej republike a navrhnúť možné riešenia. V práci je uvedená charakteristika uskutočnených primárnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Málek
  • Oponent: Ing. Ondřej Moravanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční podnikání