Bc. Kamila Imrichová

Bakalářská práce

Stanovení kvantových výtěžků izomerizace azobenzenu

Determination of quantum yields of azobenzene isomerization
Anotace:
Tato práce je věnována stanovení kvantových výtěžků fotoizomerizace azobenzenu v rozpouštědlech s různou viskozitou za účelem studia vlivu viskozity rozpouštědla na kvantové výtěžky. Azobenzen je fotochromní molekula, která existuje ve dvou izomerech a má rozsáhlé aplikace ve fotochemii. Publikované výsledky vlivu viskozity rozpouštědel na kvantové výtěžky fotoizomerizace azobenzenu se zásadně rozchází …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the determination of the quantum yields of azobenzene photoisomerization in solvents with various viscosity to study the influence of the solvents viscosity on the quantum yields. Azobenzene is photochromic molecule, which exists in two isomers and has various photochemical applications. Literature search of the solvents viscosity influence on the photoisomerization …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma