Bc. Melisa Bučan

Bakalářská práce

Volba prezidenta republiky

The Election of the President of Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce nás provází souhrnem hlav státu našeho území od roku 1918 až po současnost, kde se zejména soustřeďuje na aktuální stav téměř čerstvě zavedené přímé volby, od návrhů zákonů na zavedení přímé volby, o kterou se politické strany snažily více než před deseti lety, až po schválení tohoto zákona a následné zavedení způsobu volby prezidenta v našem státě, kde si hlavu státu volí lid. Příčinou …více
Abstract:
Bachelor tsesis describes our summary of heads of state of our country from 1918 to the present, which is particularly focusing on the current state of almost newly introduced direct elections, the bill to introduce direct elections, by which the political parties trying for more than a decade ago, after approval of this Act and the subsequent introduction of how the presidential election in our country …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting