Bc. Barbora Prikrylová

Bachelor's thesis

Tělesná výška moravských novokřtěnců

Body Height of moravian Anabaptists
Abstract:
During the Reformation movement in the 16th century was created several new reli-gions. One of the groups which were at the time created were Anabaptists. Persecut-ed in their home country, Switzerland, the decided to settle down in Moravia which was at the time enjoying religious liberty. Here they lived between the years 1526–1622. In the year 1565 they settled down in the town of Přibice. The burial …more
Abstract:
Během náboženského reformačního hnutí v 16. století vzniklo hned několik nových náboženství. Jednou ze skupin, které v tomto čase vznikly byli novokřtěnci. Po proná-sledování ve své domovské zemi, Švýcarsku, se rozhodli usadit na Moravě, která se tehdy těšila náboženské svobodě. Zde pobývali mezi lety 1526-1622. V roce 1565 se usadili i v městě Přibici. Pohřebiště, které měli v tomto městě, bylo odkryté …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2023
  • Supervisor: RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Soňa Boriová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta