Bc. Barbora Prikrylová

Bakalářská práce

Tělesná výška moravských novokřtěnců

Body Height of moravian Anabaptists
Abstract:
During the Reformation movement in the 16th century was created several new reli-gions. One of the groups which were at the time created were Anabaptists. Persecut-ed in their home country, Switzerland, the decided to settle down in Moravia which was at the time enjoying religious liberty. Here they lived between the years 1526–1622. In the year 1565 they settled down in the town of Přibice. The burial …více
Abstract:
Během náboženského reformačního hnutí v 16. století vzniklo hned několik nových náboženství. Jednou ze skupin, které v tomto čase vznikly byli novokřtěnci. Po proná-sledování ve své domovské zemi, Švýcarsku, se rozhodli usadit na Moravě, která se tehdy těšila náboženské svobodě. Zde pobývali mezi lety 1526-1622. V roce 1565 se usadili i v městě Přibici. Pohřebiště, které měli v tomto městě, bylo odkryté …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Soňa Boriová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta